Politică utilizare site

Date de identificare:
Asociația Art/Artă Club Sfetea
CIF: 43444678
Sediu: Ciochina, str. Vânătorului 58, Ialomița
Tel: 0763 414 107
Email: contact@art-club.ro

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE:

Acest site apartine Asociației Art/Artă Club Sfetea. Toate informaţiile din acest site sunt considerate informaţii publice şi vor fi tratate ca atare.
Continuând să utilizați site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit și achiesarea în întregime la politica de utilizare a siteului, prezentată în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor Asociației Art Club.
Asociația Art Club deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site.
Asociația Art Club depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cat mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, Asociația Art Club nu este și nu va fi legal responsabilă, sub nici o circumstanță, pentru nici o inadvertență ori descriere eronată a informatiilor prezentate în acest site.

CONȚINUT

Toate materialele prezentate în acest site ((incluzând, dar fără a se limita la articole, informații, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conținut) sunt proprietatea Asociației Art Club și orice formă de copiere, stocare, modificare și/sau transmitere a conținutului este expres interzisă, fără acordul prealabil și scris al Asociației Art Club.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil a Asociației Art Club.
Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului său legal – dă dreptul unilateral și neechivoc ca Asociația Art Club să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.

COOKIES

Pagina noastră folosește cookies, este vorba de un mic fișier text care cu ajutorul programului de navigare este salvat pe dispozitivul de pe care a fost deschisă pagina.  Acesta nu produce nici o pagubă dispozitivului.

Folosim cookies pentru a face prezentarea noastră mai prietenoasă. Unele cookies rămân salvate pe calculator până dumneavoastră le stergeți.  Acestea ne dau posibilitatea să recunoastem programul de navigare la următoarea interogare a paginii.

Dacă nu doriți acest lucru puteți seta programul dvs în așa fel încât să fiți informat de prezența lor și să le permiteți accesul la fiecare vizitare a paginii. In cele mai multe programe de navigare aceste cookies pot fi dezactivate total. Dezactivarea acestora nu oprește funcționarea paginii noastre.

RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI

Fiecare utilizator al SITE-ului este de acord ca, la cererea Asociației Art Club, să exonereze de răspundere art-club.ro și pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare, si să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apara ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document. Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislatiei in vigoare in Romania.

Asociația Art Club își rezervă dreptul de a modifica și actualiza aceste condiții în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.