Asociația pentru Implicare Sociala si Dezvoltare Durabila, in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu Asociația Hermes Bucuresti, Asociația My Community si Asociația Next Level – Integrative Counselling Solutions implementează contractul de finanțare nerambursabila POCU/449/ 4/16/127540, Proiect „O șansă pentru economia socială!”

Obiectivul general este reprezentat de consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială din regiunile de dezvoltare Sud – Muntenia, Sud – Est si Centru, prin înființarea, dezvoltarea și însoțirea într-o manieră autosustenabilă a minim 21 structuri de economie socială în cadrul celor 3 regiuni.

Județele acoperite de proiect sunt: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași, Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

 In cadrul proiectului POCU/449/4/16/127540 a fost înființată Structura de Economie Sociala „Asociația Art/Artă Club Sfetea” pentru implementarea proiectului „Școala de Imagine”.

Valoarea proiectului este de 435.099,00 lei.

Pentru implementarea proiectului Asociația Art/Artă Club Sfetea beneficiază de o subvenție in valoare de 388.399 lei care reprezintă 89,27% din valoarea totala a proiectului, restul de 46.700 lei reprezentând contribuția proprie a asociației.

Proiectul se va derula pe o perioada de 18 luni începând cu data de 01.03.2021 la care se vor adăuga încă 7 luni de monitorizare.

Activitatea asociației se va desfășura pe doua linii directoare:

  1. realizarea de cursuri de calificare si perfecționare in domeniul foto si video;
  2. realizarea de cursuri de calificare gratuite pentru persoanele din categoriile vulnerabile in vedere dobândirii de competente care le-ar putea permite integrarea ulterioara pe piața muncii. Totodată se vor putea realiza cursuri gratuite in școli in domeniul fotografiei.

Rezultatele așteptate după primul an de activitate sunt următoarele:

  1. Activitatea asociatei va fi una nonprofit, excedentul fiind utilizat in activități cu caracter social.
  2. Cel puțin 9 sesiuni de cursuri realizate cu un minim de 10 persoane la fiecare curs;
  3. Cel puțin 15 persoane provenind din mediile defavorizate calificate in domeniul fotografiei sau videografiei.
  4. Ajutor la începutul anului școlar pentru 5 copii din localitățile cu comunități aflate in riscul de abandon școlar.
  5. O persoana provenita din mediile defavorizate va fi angajată in cadrul structurii de economie socială.

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman” „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” www.fonduri-ue.ro